about us

/
บ้านสวยน้ำใสรีสอร์ท

ให้บริการ บ้านพัก โรงแรม ห้องประชุมสัมมนา รับจัดเลี้ยง และงานกิจกรรมทุกลักษณะ มีอาหารหลากหลายให้เลือกสรร เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม มีทั้งอาหารไทย จีน ยุโรป ราคาสามารถเลือกได้ตามความต้องการของท่านและเหมาะสมกับกิจกรรม

bannsouynamsai resort

16/10 ม.9 ถ.สหกรณ์โคกขาม ริมคลองพิทยาลงกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 034-112239, 086-303-2756, 087-907-9292

back to top